Swiss Federal Institue of Technology Zurich, Department of Physics, ETH Zürich, Schweiz

Vi har omkring 160 arbetsstationer på vilka det automatiskt installeras ytterligare vetenskapliga, matematiska och astronomiska programvaror. Vi har även omkring 10 servrar. Alla maskiner kör den stabila utgåvan.

Vi valde Debian på grund av dess stabilitet, funktionalitet, utvecklingsgrad, flexibilitet och anpassningsvänlighet.