Department of Physics, Harvard University, USA

Nästan alla avdelningsservrar kör Debian, inklusive mail-server, webserver, filserver, backupserver, terminalservrar... Terminalservrarna kör 60+ tunna terminalstationer.

Debian är väldigt pålitligt, säkert och lätt att underhålla med hjälp av dess pakethanteringssystem.