Laboratorio di Calcolo e Multimedia, Università degli Studi di Milano, Italien

I laboratoriet har vi en kluster med 31 noder, som är byggd på Debian, samtliga med disklös root, 17 HPC (4 av dessa i ett InfiniBand-nätverk) och en CUDA-arbetsstation. Vi använder Condor i våran huvudkluster, och Torque och Maui i HPC-klustern, som är dedikerad till simulationen i vår Teoretiska Fysikavdelning.

Valet på Debian är på grund av dess stabilitet, säkerhet och dess enkeljet. Vi gillar även Debian för dess stora mängd paket och all support som kan tänkas behövas.