Laboratoriet GQE-Le Moulon / CNRS / INRAE, Gif-sur-Yvette, Frankrike

Laboratoriet använder fri mjukvara, och specifikt Debian GNU/Linux, för alla sina nätverks- och datalagringsåtgärder. Utöver detta kör en stor del av labbets personal/studenter Debian GNU/Linux som sin unika datorplattform. PAPPSO-massspektrometrianläggningens bioinformatikteam utvecklar och kör endast Debian-baserad fri mjukvara. En Debianutvecklare (Filippo Rusconi) säkerställer att mjukvaran är korrekt paketerad och tillgänglig som officiella Debianpaket.

Vi använder Debian GNU/Linux som vår datorplattform eftersom vi kan det bra och vet att det är fantastiskt konfigurerbart och pålitligt. Utöver detta gör faktumet att Debian GNU/Linux är basen för distributionen Ubuntu att vår mjukvara är allmänt tillgänglig utan någon ytterligare ansträngning.