Fachgebiet Mess- und Regelungstechnik MRT (Fachbereich Maschinenbau), Universität Kassel, Tyskland

Vi använder Debian/Squeeze för vår brandvägg/paketfilter, vår avdelningsserver (Samba filserver och domänkontroller, WWW, FTP, SVN) och fem skrivbordsmaskiner för utveckling av mjukvara i C/C++/Python/Maxima/Matlab och typsättning med LaTeX/OpenOffice.

Vi valde Debian på grund av dess enkla underhåll och uppdateringsmöjligheter, och på grund av dess stabilitet.