Software & Networking Lab, National University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraina

Universitetet använder Debian på dess huvudnätverksservrar. Mjukvaran vi kör inkuderar: Apache, BIND, ProFTPd, Postfix, MySQL, Courier.

Debian är stabilare, mer konfigurerbart (och därmed mer kraftfullt) och mer serverorienterat än andra distributioner.