Parallel Processing Group, Department of Computer Science and Engineering, University of Ioannina, Ioannina, Grekland

Vi underhåller 2 servrar som använder apache2, dokuwiki, owncloud och gitolite.

Vi underhåller även 6 arbetsstationer, några laptops och en anpassad 24-kärnig maksin som använder för utveckling och experiment. Dessa maskiner kör olika kompilatorer så som GCC, Intel, och Oracle Suncc, debuggers/ analysatorer så som Intel vtune och utvecklingsrelaterade verktyg så som autotools, flex och bison.

Alla är Debianbaserade för främst stabilitet (vi använder alltid stabila utgåvan) och för enhetlig administration. Debian valdes på grund av dess stabilitet och säkerhetsuppdateringar som alltid är i god tid.