Rost Lab/Bioinformatics Group, Tekniska Universitet i München, Tyskland

Vår kluster inkluderar äver 30 arbetarnoder och flera servrar (http://rostlab.org/ganglia).

Vi valde stabila utgåvan av Debian på grund av dessa låga krav på underhåll tack vara ett den förändras lite under stabila utgåvornas långa livslängd. Utöver detta så finner vi sättet som distributionen är uppbyggd (konfigurationsfiler, paketeringspolicy) väldigt bekvämt och genomtänkt. Tack för den fantastiska distributionen.