Computer Engineering Department, Sharif University of Technology, Iran

Vi har för närvarande tre servrar som kör Debian, och det enda operativsystemet som vi använder som inte är Debian är OpenBSD. Några av paketen vi använder är: openldap+bdb, samba, postfix, mailman, courier-[imap,pop3], squirrelmail, amavis-new, clamav, syslog-ng, freeradius, mysql, apache2, vsftpd.

Vårat beslut att använda Debian är baserat på dess pakethanteringssystem (APT), enkelhet vid underhåll, säkerhetsuppdateringar och stabilitet.