Datavetenskapliga institutionen, Trinity College, Hartford, Connecticut, USA

Debian valdes på grund av hur enkelt det är att uppgradera och lägga in säkerhetsuppdateringar. Vi har för närvarande flera Linuxdatorsalar med arbetsstationer som kör Debian med en skräddarsydd installation via FAI. Vi använder även Debian på flera Beowulfkluster som hanteras av studenterna, totalt 20 Sun Ultra 5. Avdelningens primära filserver kör också Debian.

Colleget kör för närvarande fem servrar med Debian och håller på att ersätta de flesta av de kvarvarande Red Hat- och Solarisservrarna med Debian.