Turnkey IT Training Institute, Colombo, Sri Lanka.

Turnkey har för närvarande utvecklats till att bli Sri Lankas största hårdvaru- och nätverksutbildningsinstitut. Utrustat med state-of-the-art-faciliteter drar institutet sin styrka från en kvalificerad, erfaren och fullt dedikerad fakultet. Turnkey är ISO 9001:2008-certifierad IT-utbildningsinstitution med en ledande position inom Nätverksutbildning och producerar mer än 1800 yrkesverksamma in hårdvara och mer än 1000 inom nätverk, som alla är hängivna till ett bättre liv för våra studenter och rekryterare.

Våra kurser är designade och direkt länkade till behoven hos företagskunderna vilket säkerställer att våra studenter får den rätta industriutbildningen. I GNU/Linux har vi valt Debian på grund av dess stabilitet och strikta hållning till GNU/Linux och Debian är känt för sin relativt strikta hållning till Unix och filosofi inom fri mjukvara förutom att använda samarbetsfrämjande mjukvaruutveckling och testningsprocesser. I lab-3 kör vi en permanent Debianserver och åtta andra system för studenterna är öva på Debian.