Laboratoire de Chimie physique, CNRS UMR 8000, Université Paris-Sud, Orsay, Frankrike

Vi använder Debian server/arbetsstationsuppsättningar för att tillhandahålla masspektrometrianläggningen i laboratoriet. Studenter och forskare använder GNU/Linux, och några använder Debian GNU/Linux.