Dirección de Tecnología e Informática, Universidad Nacional Experimental de Guayana, Puerto Ordaz, Venezuela

Vi valde Debian på grund av dess pålitlighet, säkerhet, enkla installation och enorma lager av fri mjukvara av hög kvalitet. I vårt datacenter har vi 26 servrar som kör Debian (stabila utgåvan) och fem arbetsstationer (Personal för datacenteradministration). Dessa sista med KDE och GNOME.

På våra servrar har vi: apache2, mysql, cups, NFS, FTP, postgres, postfix, spamassasin, clamav, courier mail server, squid, squidguard, shorewall, LDAP, bind9, isc-dhcp-server, openvpn, openssl, joomla, samba, nagios, moodle, Xen för virtualisering, osv.