Centret för Informationsteknologi, Västra Böhmens universitet, Pilsen, Tjeckien

Debian är våran primära platform på serversidan och vårat valda desktopsystem för slutanvändarna (20000 studerande och anställda). Vi kör 200 Debianservrar för olika tjänster: 10 AFS-servrar (40000 volymer), epost och kalendertjänster över hela universitetet (SOGo), Xen-virtualisering, 200 virtuella webbservrar, databasservrar (Oracle, MySQL, PostgreSQL), terminalservrar, osv. Vi stöder direkt 500 användarstationer med dualboot (Windows och Debian) i publika laboratorier.

Vi använder Debian för dess stabilitet samt dess functionella paketsystem.