Directorate of Information Technology, Europadomstolen, Strasbourg, France

Europadomstolen har valt öppenkällkodsverktyg för att hantera dess nätverk och relaterade tjänster (DNS, Brandvägg, MTA, osv.) Sedan tidigt 2004 har gruppen som ansvarar för dessa tjänster gynnats av förstärkningar vilket har tillåtit organisationen att bredda sin omfattning och möta kundernas behov på följande punkter:

Alla applikationer delas mellan 25 linuxservrar - 21 som kör den stabila utgåvan av distributionen Debian GNU/Linux, och 4 som kör distributionen Red Hat - med över 3000 klienter.

Debian var det naturliga valet tack vare dess kvalitet och stabilitet sedan 1999. Detta val tillåter oss att tillämpa följande stränga uppgraderingsstrategi, vilket säkerställer effektiviteten i Europadomstolens infromationssystem: