European Audiovisual Observatory, Strasbourg, Frankrike

Vi har kört Debian på våra servrar sedan 1997 för olika uppgifter, först internt som en filserver (Samba), dns/dhcp, webbservrar och senare våra webbservrar och för externa databaser (Apache, php, PostgreSQL).

Vi valde Debian på grund av att det är så enkelt att administrera och uppgradera.