Informatique, Financière agricole du Québec, Kanada

Sedan 2000 har vi använt Debianservrar för geometrisk mjukvara (ESRI, mapserver, cartoweb), Internet (TYPO3), säkerhet, utveckling (apache, php), utskrifter (CUPS), e-post (SpamAssassin, amavis, clamav), fildelning (Samba), säkra filöverföringar, databaser (Oracle, MySQL), osv.

Vi valde Debian på grund av dess stabilitet, säkerhetshantering och pakethanteringssystemet.