Institute of Mathematical Sciences, Chennai, India

Institutet för Matematisk Vetenskap har använt Debian relativt länge (möjligen sedan 1998 eller så). Vi började ursprungligen att använda Debian för proxy- (squid) server och våran spegling av e-print-arkivet (anpassad apache). Vi fortsatte sedan med namnservrar (bind), mailservrar (exim), brandvägg (ip-tables) och fjärråtkomstmaskin (ssh). Under de senaste två åren eller så kör även de flesta skrivbordsmaskinerna (ungefär 100) Debian eller en klon.

Huvudorsakerna för denna övergång (vi var huvudsakligen en helt Solaris + Xterm-baserad operation tills 1996) är:

Vi har haft få problem med installation av Debian på servrar. Huvudproblemen har kommit med desktopinstallationer: