INSEE (National Institute for Statistics and Economic Studies), Frankrike

Debian används huvudsakligen för webb- och databasservrar. Vi har en server som tillhandahåller en GForge-instans, en server för php/mysql-hosting, en server för j2ee-hosting och en testserver.

Vi valde Debian för dess enkelhet vid administration, jämfört med t.ex. RedHat eller Mandriva.