Lorient Agglomération, Lorient Frankrike

Division : Service de l’information géographique et de la topographie

Debian används primärt som server för intensiv bearbetning, så att vi kan behandla tung kartläggning och geografisk data (solstrålning, högupplösta bilder på landtäcket från satelliter). Vi använder huvudsakligen mjukvara med öppen källkod så som QGIS, Orfeo ToolBox, Grass GIS, SAGA, Python. Vi har valt Debian för dess fokus på fri mjukvara, dess stabilitet, filosofi, och dess non-profit-kultur. Vi har stora förhoppningar att kunna stöjda fri mjukvara som ett alternativ till Windows och proprietär mjukvara för statliga organisationer.