E.O. Ospedali Galliera, Italien

Galliera er et stort italiensk sygehus med over 2.000 ansatte og 2.000 enheder i dets netværk. Vi er afhængelige af vores 14 Debian-servere til vores netværksinfrastruktur, som virtualiseringsværter, foruden til kontor- og Internet-tjenester. Vi er stærkt afhængige af Debian til vores VPN, routere og firewall. Desuden anvender vi også Debian til nogle standard-internettjenster så som DNS, web- og mailservere. Slutteligt leverer Debian-serverne en række kontortjenester foruden ting som håndtering af udskriftskøer, fax- og filservere.

Vi valgte Debian på grund af dets stabilitet, dets pakkehåndteringssystem, foruden styrken ved Debian-fællesskabet.