ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), Grenoble, Frankrike

ESRF migrerade från Centos 5 till Debian 6, och började med kontrollrummets arbetsstation, dataanalysarbetsstationer och klustrar. För dataanalys erbjuder Debian både den rikaste miljön inklusive den mest använda mjukvaran och biblioteken i vårat forskningsområde, och även en bergfast distribution med säkerhetsrättelser.

Vi migrerade igen sommaren 2014 till Debian 7. Vi ser fram emot våran nästa utmaning att göra att GPFS fungerar på Debian.