GreenNet Ltd., UK

Vi erbjuder webb- och e-post-hosting, webbsiteutveckling, konnektivitet, virtuella och hanterade servrar, och co-location för individer, aktivister, NGOs, välgörenhet och företag. Våran uppsättning består av ungeför tjugo servrar och de kör alla Debian GNU/Linux.

Vi uppskattar stabiliteten, säkerhethet och enkelheten vid underhåll i denna distribution. Men vi ställer oss även bakom de politiska och sociala motiven bakom Debian och den vidare Fri-mjukvarurörelsen.