GSI Helmholtzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt, Tyskland

GSI är en tysk icke-vinstdrivande forkningsanläggning som kör en tung jonaccelerator och är en del av Helmholtz-föreningen. GSI:s IT-avdelning driver en Linux-"farm" med mer än 1500 OS-instanser på plats (VMs såväl som bare-metal), ungefär 50% av dem kör Debian GNU/Linux. Debian har varit GSI:s huvudsakliga Linuxdistribution sedan 1997.

För våra distributioner som sträcker sig från grundläggande IT-tjänster till stationära datorer drar vi mycket nytta av de tusentals paket som vi helt enkelt kan hämta från de välutvalda och högkvalitativa installationerna av Debianförråden.

Vi sponsrar även - och använder - Debians LTS-stöd.