GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt, Germany

GSI är ett tyskt icke vinstdrivande forskningslaboratorium som kör en tung ion-accelerator och är del av sammanslutningen Helmholtz. HPC-avdelningen av GSI kör en Linux-farm med fler än 1000 noder. Vi använder primärt Debian för våra Linuxinstallationer sedan det förra årtusendet (runt 1997).

Vi har nyligen börjat aktiever en 10000 core compute-kluster och 1.5 PB Lustre-lagring med endast Infiniband-nätverk som kör Debian Squeeze och hanteras av GridEngine - utöver våran existerande ~5000-kärniga kärnkluster med mer än 2 PB Lustre-lagring. Utöver våra beräkningsklustrar tillhandahåller vi även några hundra skrivbordsmaskiner, servrar för datainhämtning, centrala IT-tjänster och samarbetswebbtjänster med Debian.

Vi tjänar mycket på de mer än 2000 paketen som vi enkelt kan hämta från Debians standardförråd för våra standardskrivbordsinstallationer.