PRINT, Espace autogéré des Tanneries, Frankrike

PRINT är en välbesökt hackarplats i Dijon, Frankrike. Våra mål är: att ge folk kompetens genom att använda återanvänd maskinvara och fri programvara; dela med oss av kunskaper och färdigheter via icke-hierarkiska seminarier; ge fri tillgång till Internet via vårt gratis cybercafé; uppmana till alternativt innehåll genom att delta i oberoende mediestrukturer; sörja för att nörd- och aktivistkulturer möts genom våra aktiviteter; dricka kaffe && apt-get install anarki && make world.

Alla våra maskiner – oavsett om de är brandväggar, servrar eller klientmaskiner – kör Debian GNU/Linux. Vi använder huvudsakligen uttestningsutgåvan, även om vi ibland växlar till Sid, som ofta visar sig vara tillräckligt stabil för det vi använder det till.

Vi valde Debian av flerea orsaker: inte bra anser vi den vara tekniskt utomordentlig på grund av sin rena formgivning, sitt otroliga pakethanteringssystem, antalet arkitekturer som stöds och dess säkerhetsuppdateringar – det vi lägger störst vikt vid är dess stöd för fri programvara och hur det drivs av frivillig arbetskraft i en ideell miljö.