Reware Soc. Coop - Impresa Sociale, Rom, Italien

Reware Soc. Coop - Impresa Sociale, är ett litet icke vinstdrivande kooperativ som säljer renoverade datorer. Tre av dess fyra anställda använder Debian på deras klient för allmänna uppgifter, och, självklart är servern Debianbaserad. Reware äger en butik där de säljer renoverade datorer med Debian, Ubuntu, och ibland proprietära operativsystem.

Valet på fri mjukvara är på grund av att det passar med den starka etiska, sociala och miljöengagemanget hos grundarna och de anställda i organisationen. Inte minst är det viktigt inom miljömedvetna motivationer att kunna understryka de låga systemkraven i ett sådant OS, vilket hjälper att utöka livslängden i elektronikvaror, och på sådant sätt reducera miljöpåverkan genom att fördröja tillfället då produkten blir skräp.