SRON: Nederländska Institutet för Rymdforskning

SRON använder Linux omfattande genom hela organisationen, kör webbservrar, filservrar, och (vetenskapliga) skrivbordsmaskiner.

Vi har konsoliderat på Debian GNU/Linux på grund av dess stabilitet, lätthet vid administration, slöa släppcykel och allmän mjukvarukompatibilitet. Utöver de tekniska orsakerna finns det även politiska och strukturella: Debian är en ideell och icke-kommersiell. Det kan inte köpas eller säljas och tack vare detta förväntar vi att det kommer finnas kvar en lång tid.

Vi har runt 120 Linuxarbetsstationer, som kör Debian Jessie 64-bit, och några gamla 32-bitarsmaskiner som även de kör Debian. På serversidan har vi ungefär 20 körande Linux, varav 15 är Debian.