Over het Vrouwenproject van Debian

Het Vrouwenproject van Debian werd opgestart in mei 2004. We proberen het Debian-project evenwichtig te maken en te diversifiëren door actief contact te zoeken met geïnteresseerde vrouwen en hen aan te moedigen meer bij Debian betrokken te raken. We zullen de betrokkenheid van vrouwen bij Debian bevorderen door de zichtbaarheid van actieve vrouwen te vergroten, mentorschap en rolmodellen te bieden en mogelijkheden te creëren voor samenwerking met nieuwe en huidige leden van het Debian-project. We verwelkomen de betrokkenheid van alle mensen die geïnteresseerd zijn in het vergroten van de participatie van vrouwen in Debian.

Onze werkzaamheden omvatten het volgende: