Om Debian Women

Debian Women-projektet startades i Maj 2004. Vi försöker ge Debian-projektet balans och mångfald, genom att aktivt försöka få intresserade kvinnor att bli mer involverade i Debian. Vi främjar kvinnors engagemang i Debian genom att öka de aktiva kvinnornas synlighet, genom ett mentorprogram och förebilder, samt skapa möjligheter för samarbete med nya och nuvarande medlemmar i Debian-projektet. Vi välkomnar involvering från alla människor som är intresserade av att öka kvinnors deltagande i Debian.

Våra aktiviteter består av följande: