Kontact

Sändlista

Sidan för debian-women-sändlistan inkluderar ett forumlär för prenumeration och avanmälan, samt listarkiv.

IRC

För att vara med på IRC, koppla upp din klient på irc.debian.org och skriv /join #debian-women. För mer information om hur man ansluter till ett IRC-nätverk, se ofta ställda frågor (FAQ).

Kontakta med e-post

Om du vill kontakta någon av medlemmarna av Debian Women och ställa frågor, vänligen använd kontaktlistan nedan.

Tack till Meike Reichle för hennes tidigare engagemang för denna uppgift.