Debian Womens Mentorprogram

Välkommen till mentorprogrammet!

Målet med mentorprogrammet är att stöda och guida alla som vill bidra till Debian (men som kanske inte riktigt vet hur dom skall komma igång) när dom tar sina första steg.

Vad menar vi med mentoring?

Mentors som är involverade i programmet är personer som har erfarenhet av några Debian-relaterade uppgifter, och som vill hjälpa andra att förbättra sin färdigheter inom dessa områden. Vi förväntar oss att handledning sker i relationer 1:1, och inkuderar en bredd av aktiviteter, enligt följande:

Det är viktigt att förså att mentors inte är menade att göra arbetet som krävs för att lösa problemet som adepten arbeter på. Det skulle motverka målet med programmet, som är att få adepten att lära sig nya saker och öka deras interaktion med och bidrag till Debian. Det bör även noteras att en mentor inte nödvändigtvis kan (eller vill) sponsra en adepts paket, även om mentorn är en debianutvecklare och det överenskomna projektet involverar paketering.

Hur programmet fungerar

Potentiella mentors kan kontakta mentoring@women.debian.org. Vi är djupt tacksamma till dom som är villiga att donera sin tid för att hjälpa andra på detta sätt, och vi hoppas att du finner det intressant och givande.

Potentiella adepter kan kontakta mentoring@women.debian.org för att matchas med en potentiell mentor. Vänligen förklara i ditt mail vilken typ av aktiviteter du är intresserad av att bli involverad i, och vilken hjälp du söker. Vi kommer att göra vårt bästa för att matcha dig med en mentor som är intresserad av att hjälpa till med dessa saker.

När en mentor och en adept har matchats, är det i huvudsak upp till er att bestämma vad ni vill göra. Notera att vi förväntar oss att både mentorn och den handledde har åtminstone tid att kontakta varandra och diskutera vad ni planerar att göra. Utöver detta kan tidsåtaganden skilja sig avsevärt. Vi hoppas att adepter har tiden som krävs för att utföra dom uppgifter som dom är intresserade av, likväl som vi hoppas att mentorn har den tiden som krävs för att hjälpa den handledde med dess uppgifter. Dock så vet vi att folks arbetsbörda kan ändras med tiden, och därför förstår vi att folk tidvis kan vara tvugna att variera sin arbetsinsats.

Om du har några problem med mentorprogrammet eller med din mentor eller adept, kan du kontakta mentoring@women.debian.org, så skall vi göra vårt bästa för att lösa problemen.