Akira

Email: marivalenm@gmail.com
IRC: akira i #debian-reproducible och #debian-women

Hur länge har du använt Debian?

Jag är en Debiananvändare sedan 2012. Jag började bidra 18 Januari 2015.

Vilka delar av Debian är du delaktig i?

Jag var en Google Summer of Code-student som jobbade på reproducibly-builds under sommaren 2015. Jag planerar att fortsätta med detta sedan :)

Vad fick dig intresserad av att arbeta med Debian?

ditt svar

Har du några tips för kvinnor som är intresserade av att bli mer delaktiga i Debian?

ditt svar

Känner du några andra kvinnor i teknologigruppen? Vilka?

ditt svar

Lite mer om dig själv...

Jag föddes i Venezuela men kom till Tyskland för att göra min kandidatexamen i biokemi och cellbiologi. Efter min kandidatexamen gick jag till Lunds Universitet i Sverige för att göra min Masters i Bioinformatik. För närvarande är jag tillbaks i Tyskland för att utföra det praktiska arbetet för mitt examensarbete. Under min tid i Sverige tog en kurs om Perlprogrammering som en del av mina Masters. Jag vet även lite om Python och Javascript.