Mechtilde Stehmann

Webbadress:
Email: ooo@mechtilde.de

Hur länge har du använt Debian?

Min första installation av Debian var Woody (3.0) i 2002.

Är du en Debianutvecklare (DD)?

November 2015 blev jag en Debian Maintainer.

Vilka delar av Debian är du delaktig i?

Jag började med mitt arbete för Debian med några översättningar för wikin samt några felrapporter. i November 2013 publicerade jag mitt första paket Loook. Nu underhåller jag även libreoffice-canzeley-client och calendar-exchange provider.

Vad fick dig intresserad av att arbeta med Debian?

Jag vill göra Debian mer användbart för "normala användare" speciellt runt kontorsapplikationer.

Har du några tips för kvinnor som är intresserade av att bli mer delaktiga i Debian?

De bör besvara följande frågor för sig själv: Vilka är dina kunskaper? Vilka är dina intressen? Hur kan du använda detta för att göra Debian mer populärt? Det finns en mängd användbara färdigheter i Debian, inte bara programmering och paketering.

Känner du några andra kvinnor i teknologigruppen? Vilka?

Ingen speciell grupp.

Lite mer om dig själv...

Jag är en Debian-kvinna från North Rhine Westfalia i Tyskland. Jag jobbar även på Apache OpenOffice och är där en medlem av PMC. Jag översätter delar av Gnucash-dokumentationen till Tyska.

iRC: Mechtilde, #debian.de, #debian-women at OFTC Mechtilde #dev.openoffice.org,#openoffice.org,#openoffice.org-de at Freenode

Debian Maintainer