Debian op CD

Debian CD-images downloaden met jigdo

N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel jigdo, is bedoeld als de voornaamste manier waarop Debian CD-images in de toekomst verspreid worden. Het systeem werkt al, maar is nog niet erg comfortabel in het gebruik, omdat de download beheerder nog niet af is.

Waarom is jigdo beter dan een directe download?

Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder spiegelservers van de CD-images als van het "normale" Debian archief. Daarom zijn de CD-image-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en zwaarder belast, met name vlak nadat er een nieuwe versie van Debian is uitgebracht.

Verder, zijn sommige types images niet beschikbaar als volledige .iso-downloads omdat er niet genoeg plaats is op onze servers om ze te hosten.

Een "normale" Debian-spiegelserver heeft natuurlijk geen images, maar hoe kan jigdo ze dan downloaden?. Jigdo doet dit door alle files te downloaden die op de CD komen te staan. Vervolgens worden die files samengevoegd tot één grote file, die precies overeenkomt met een CD-image. Dit gebeurt echter allemaal achter de schermen. Het enige dat u hoeft te doen, is het download programma de locatie van een ".jigdo" file te geven.

Meer informatie is beschikbaar op de jigdo-website. Vrijwilligers die willen meewerken aan de ontwikkeling van jigdo zijn altijd welkom!

Hoe een image downloaden met jigdo

Voor een gedetailleerde, stap-voor-stap beschrijving van dit proces, werp dan een blik op de Debian jigdo mini-HOWTO. De HOWTO legt ook jigdo's meer geavanceerde mogelijkheden uit, zoals een oude image opwaarderen naar de huidige versie (door enkel te downloaden wat er gewijzigd werd, niet de volledige image).

Eens dat u klaar bent met het downloaden en branden van de images, bekijk dan de uitgebreide uitleg over het installatie proces.

Officiële images

Officiële jigdo-bestanden voor de stable distributie

Blu-ray

Bekijk ook de beschikbare documentatie voor u een installatie begint. Als u zich wilt beperken tot de basis, lees dan onze Installatie Howto, een kort overzicht van het installatieproces. Andere nuttige documentatie:

Officiële jigdo-bestanden voor de testing distributie


Zoekresultaten van CD-images

Welk CD/DVD-image bevat een bepaald bestand? Hieronder kunt u de bestandslijsten in diverse CD/DVD-images van Debian doorzoeken. U kunt meerdere woorden opgeven, elk woord moet overeenkomen met een substring van de bestandsnaam. Voeg bijv. "_i386" toe om de resultaten te beperken tot een bepaalde architectuur. Voeg "_all" toe om pakketten te zien die identiek zijn voor alle architecturen.

Welke bestanden staan in een bepaald image? Als u een lijst nodig heeft van alle bestanden die op een bepaalde Debian CD/DVD staan, kijk dan in het bijbehorende list.gz-bestand op cdimage.debian.org.


Veel gestelde/beantwoorde vragen

Hoe laat ik jigdo gebruik maken van mijn proxy?

Laad de file ~/.jigdo-lite (of jigdo-lite-settings.txt voor de Windows versie) in een tekst editor en zoek de regel die begint met "wgetOpts". De volgende opties kunnen worden toegevoegd aan die regel:

-e ftp_proxy=http://LOKALE-PROXY:POORT/
-e http_proxy=http://LOKALE-PROXY:POORT/
--proxy-user=GEBRUIKER
--proxy-passwd=WACHTWOORD

Uiteraard moet u hierbij de juiste waarden voor uw proxy server invullen. De laatste twee opties zijn alleen nodig als uw proxy wachtwoord authenticatie gebruikt. De opties moeten aan het einde van de wgetOpts regel worden toegevoegd voor het laatste ' teken. Alle opties moeten op één regel staan.

Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de ftp_proxy en http_proxy omgevingsvariabelen te gebruiken. Kijk voor een voorbeeld in de file file /etc/environment of ~/.bashrc.

Aargh! Het script stopt met een foutmelding - heb ik al die megabytes voor niks gedownload?

Natuurlijk hoort dit niet te gebeuren, maar om verschillende redenen kunt u in een situatie geraken waarin er wel al een grote ".iso.tmp" file is gegenereerd en jigdo-lite problemen krijgt waarna het u vertelt om de download opnieuw te starten. Er zijn verschillende dingen die u in dit geval kunt proberen: