SVN för Debian Documentation Project

Debian Documentation Project lagrar sina webbsidor samt stora delar av manualtexterna på Debians subversion-server svn.debian.org.

Vem som helst kan hämta källkoden från svn-servern. Endast Debian Documentation Projects medlemmar kan uppdatera filer.

Nå källkoden i svn

Du kan använda ett webbgränssnitt för att komma åt filer individuellt och se ändringarna på dem.

För att hämta en hel manual är direktåtkomst till svn-servern oftast ett bättre val. Du måste då installera subversion-paketet på din egen maskin.

Ansluta anonymt (skrivskyddat) till svn-servern

Använd detta kommando för att hämta alla filer:

svn co svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk manuals

Detta kommer att skapa och fylla alla kataloger rekursivt.

För att uppdatera din lokala kopia med ändringar gjorda av andra går du in i katalogen manuals och kör kommandot:

svn export --force svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals

Ansluta mot svn-server med uppdateringsprivilegier (svn)

Innan du ansluter till svn-servern med denna metod måste du först få skrivåtkomst till den. Läs mer om hur du efterfrågar uppdateringsprivilegier först.

Använd detta kommando för att hämta alla filer:

svn co svn+ssh://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk manuals

Detta kommer att skapa och fylla alla kataloger rekursivt.

För att uppdatera din lokala kopia med ändringar gjorda av andra går du in i katalogen manuals och kör kommandot:

svn export --force svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals

Ansluta mot svn-server med uppdateringsprivilegier (git-svn)

Innan du ansluter till svn-servern med denna metod måste du först få skrivåtkomst till den. Läs mer om hur du efterfrågar uppdateringsprivilegier först.

Använd detta kommando för att hämta alla filer:

git svn clone -s -rHEAD svn+ssh://svn.debian.org/svn/ddp/manuals manuals

Detta kommer att skapa och fylla alla kataloger rekursivt. Det kommer också skapa ett lokelt git-arkiv utan äldre historia som kan följa alioths svn-server.

För att uppdatera din lokala kopia med ändringar gjorda av andra går du in i katalogen manuals och kör kommandot:

git svn rebase

Få uppdateringsprivilegier

Uppdateringsprivilegier är tillgängliga för alla som önskar delta i att skriva manualerna. Vi ber normalt om att du sänt in några användbara patchar först.

För att få uppdateringsprivilegier sänder du en förfrågan till sändlistan för dokumentation i Debian. Förklara varför du behöver tillgång. Ange ditt användarnamn på Alioth. Så snart din förfrågan godkänts kommer du bli en del av ddp-projektet (och -Unix-gruppen) på Alioth.

Automatisk uppdateringsmekanism

De publicerade webbversionerna av manualtexterna genereras på www-master.debian.org som en del av webbplatsens vanliga byggprocedur, vilken körs var fjärde timme.

Skriptet utför kommandot svn update och sedan Make -C manuals clean publish.

Makefilen är skriven så att den bygger om varje katalog (som innehåller dokumentation som underhålls) och installerar filerna från varje katalog i underkatalogen doc/manuals/ på webbplatsen. Underkatalogen makefiles bygger på manuals/standard.makefile.

Dokumentationsfilerna som genereras av uppdateringsskriptet finns under https://www.debian.org/doc/manuals/.

Loggfilerna som genereras av uppdateringsskriptet finns på http://www-master.debian.org/build-logs/ddp/

Skriptet kör svn export --force svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals och sedan make -C trunk publish.

Observera att proceduren skapar katalogen /doc/manuals/. Innehållet i katalogen /doc/ skapas antingen från webwml eller från andra skript, som till exempel de som packar upp några specifika manualer från sina paket.