Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Съобщаване за проблем в Дебиан с reportbug

Силно препоръчваме да съобщавате за откритите от вас проблеми в Дебиан чрез програмата reportbug.

При повечето системи reportbug е инсталирана по подразбиране. Ако при вас това не е така, може да я инсталирате с използвания от вас инструмент за инсталиране на пакети.

Стартирането на reportbug може да стане от раздела Система на менюто на графичното обкръжение или чрез въвеждане на reportbug на командния ред.

Програмата ще ви преведе през целия процес на съобщаване за проблема.

Ако имате въпроси, които интерактивната система на reportbug не успява да отговори, можете да се консултирате с тази документация или да попитате в пощенския списък за потребители на Дебиан.

Съобщаване за открита грешка в Дебиан по електронна поща (и reportbug за напреднали)

Важни неща, които трябва да изясните преди да изпратите доклада

В кой пакет е проблемът?

Трябва да знаете за кой пакет се отнася открития проблем. Вижте този пример за това как да откриете тази информация. (Можете да използвате тази информация за да проверите дали проблемът не е вече докладван.)

Ако не можете да определите кой пакет е отговорен за проблема, изпратете имейл до пощенския списък за потребители на Дебиан и помолете за съвет.

Ако проблемът засяга не просто някой пакет, а някоя основна услуга на Дебиан, съществуват няколко псевдо-пакета и пощенски списъка, които можете да използвате за да препратите съобщението си до нас.

Дали за проблема вече е съобщено?

Преди да изпратите доклада е добре да проверите дали вече е съобщено за подобен проблем. Всички доклади за даден пакет можете да видите чрез полето за филтриране по пакет на формуляра за търсене на доклади за грешки. Ако за проблема вече е съобщено под #<номер>, изпратете съобщението до <номер>@bugs.debian.org, вместо да създавате нов доклад.

Изпращане на множество доклади за множество проблеми

Не изпращайте доклади за несвързани помежду си проблеми (особено такива от различни пакети) в едно съобщение.

Не изпращайте доклади за проблеми на оригиналните автори

Ако съобщавате за проблем, открит в Дебиан, не изпращайте копие до оригиналните автори на програмата, тъй като е възможно проблемът да съществува само в Дебиан. Ако е нужно, отговорникът на пакета ще препрати доклада.

Изпращане на доклади по имейл

Изпращането на доклад за проблем става чрез изпращане на съобщение до submit@bugs.debian.org и използване на специален формат, описан по-долу. Програмата reportbug (виж по-горе) ще използва правилния формат за съобщенията. Използвайте я!

Заглавки

Разбира се, както при всяко съобщение, трябва да укажете ясна, описателна тема (Subject) в заглавките на писмото. Темата ще бъде използвана като начално заглавие на доклада в системата за проследяване. Опитайте се да я направите съдържателна.

Ако желаете да изпратите копие на вашия доклад към други получатели (например пощенски списъци), не използвайте стандартните заглавки, а метода, описан по-долу.

Псевдо-заглавки

Първата част на съобщението съдържа псевдо-заглавки, които съдържат информация за това за кой пакет и версия е доклада. Псевдо-заглавките трябва да започват от първия ред на съобщението. Например:

Package: <име на пакет>

Заместете <име на пакет> с името на пакета, в който е проблема.

Вторият ред на съобщението трябва да бъде:

Version: <версия на пакета>

Заместете <версия на пакета> с версията на пакета. Моля не добавяйте друг текст освен версията, тъй като системата за проследяване разчита именно на това поле, за да разбере кои версии на Дебиан са засегнати.

За да може системата за проследяване на проблеми да достави съобщението до отговорника на пакета е необходимо редът Package да съдържа правилно име на пакет. Вижте този пример за съвет как да откриете тази информация.

За други псевдо-заглавки, вижте Допълнителни псевдо-заглавки

Текст на доклада

Включете в доклада си:

Включете всякаква информация, които смятате за важна. Няма опасност да направите доклада си твърде дълъг като включите прекалено много информация. Ако са малки, включете всички файлове, които сте използвали, за да предизвикате грешката. (Ако са големи и е възможно, обмислете публикуването им на общодостъпен сайт.)

За повече съвети за това как да помогнете на програмистите да решат проблема, прочетете документа Ефективно съобщаване за грешки.

Примерен доклад за проблем

Доклад за проблем със заглавки и псевдо-заглавки изглежда по следния начин:

 To: submit@bugs.debian.org
 From: diligent@testing.linux.org
 Subject: Hello says `goodbye'

 Package: hello
 Version: 1.3-16

 When I invoke `hello' without arguments from an ordinary shell
 prompt it prints `goodbye', rather than the expected `hello, world'.
 Here is a transcript:

 $ hello
 goodbye
 $ /usr/bin/hello
 goodbye
 $

 I suggest that the output string, in hello.c, be corrected.

 I am using Debian GNU/Linux 2.2, kernel 2.2.17-pre-patch-13
 and libc6 2.1.3-10.

Изпращане на копие на доклада до други адреси

Понякога е нужно да се изпрати копие на доклада до допълнителни получатели, освен debian-bugs-dist и отговорника на пакета, където обикновено биват изпращани.

Това би могло да стане с изпращане на копия (CC) на съобщението до допълнителните адреси, но тогава заглавките Reply-To и Subject няма да съдържат номера на доклада. Когато получателите отговорят, много вероятно е да запазят submit@bugs.debian.org в заглавките и като резултат съобщението им ще отвори нов доклад за проблем. Това води до дублирани доклади.

Правилният начин да изпратите копия е да използвате заглавката X-Debbugs-CC. Добавете следния ред към заглавките на съобщението:

 X-Debbugs-CC: other-list@cosmic.edu

Това ще инструктира системата за проследяване на проблеми да изпрати копие на доклада до адресите, описане в заглавката X-Debbugs-CC, както и до debian-bugs-dist.

За изпращане на копие до повече от един адрес се използва само един ред X-Debbugs-CC, като адресите се разделят със запетая.

Избягвайте да изпращате такива копия до адреси на други доклади. Те ще бъдат прихванати от проверките за избягване на зацикляне на писма. Използването на X-Debbugs-CC за тази цел е безсмислено, защото номерът на доклада все едно ще бъде заместен с номера на новосъздадения доклад. Използвайте обикновена CC заглавка за изпращане на копия до други доклади.

Тази функция може често да бъде пълноценно комбинирана с дискретно изпращане на писмо (виж по-долу).

Допълнителни псевдо-заглавки

Степени на критичност

Дали докладът е за сравнително сериозна грешка или просто молба за въвеждане на функция, можете да укажете степента на критичност. Това не е задължително. Отговорникът на пакета ще укаже или промени степента на критичност, ако вие го пропуснете или изберете неподходяща степен.

За да отбележите критичността на проблема, добавете следния ред в псевдо-заглавките:

Severity: <критичност>

Заместете <критичност> с едно от възможните нива, както е описано в документацията за напреднали.

Добавяне на етикети

Можете да поставите етикети в доклада за открит проблем. Например, ако съобщението включвате кръпка, може да добавите етикета patch. Това не е задължително. Разработчиците ще зададат етикети на доклада когато това е уместно.

За да добавите етикети, добавете следния ред в псевдо-заглавките:

Tags: <етикети>

Заместете <етикети> с един или повече от възможните етикети, както е описано в документацията за програмисти. Разделяйте отделните етикети със запетайки, интервали или и двете.

User: <потребител>
Usertags: <потребителски етикети>

Заместете <потребителски етикети> с един или повече потребителски етикети. Разделяйте отделните етикети със запетайки, интервали или и двете. Ако укажете <потребител>, ще бъдат зададени етикетите за въпросния потребител. В противен случай за потребител ще бъде използван адресът на подателя на съобщението.

Допуска се поставянето на потребителски етикети за повече от един потребител. За целта добавете няколко псевдо-заглавки User. Всяка псевдо-заглавка Usertags указва потребителските етикети за потребителя от последната псевдо-заглавка User. Това е особено полезно при поставяне на етикети за екип с множество членове, за няколко екипа или при използване на потребителските етикети, засягащи различните хардуерни архитектури.

User: <first-username>
Usertags: <first-username usertags>
User: <second-username>
Usertags: <second-username usertags>

Отбелязване на препратени доклади

Forwarded: foo@example.com

ще маркира доклада като препратен към foo@example.com. За повече информация прочетете Отчитане на предаването на доклада за проблем в документацията за разработчици.

Поемане на отговорност

Owner: foo@example.com

показва, че foo@example.com вече е отговорен за отстраняването на проблема. За повече информация прочетете Промяна на собственика на доклада за проблем в документацията за разработчици.

Указване на пакет-източник

Source: foopackage

е равносилно на Package: за проблеми, намиращи се в пакета-източник на foopackage. Използването на тази псевдо-заглавка рядко е необходимо.

Вградени команди

Control: команда

Позволява използването на всички команди, поддържани от адреса control@bugs.debian.org при използване на submit@bugs.debian.org или nnn@bugs.debian.org. За означаване на текущия доклад (този, създаван с писмото до submit@ или докладът, до който се изпраща допълнителна информация на nnn@) може да използвате „-1“. Вижте страницата за управляващите команди за повече информация.

Например, следните псевдо-заглавки в съобщение, изпратено до 12345@bugs.debian.org:

Control: retitle -1 this is the title
Control: severity -1 normal
Control: summary -1 0
Control: forwarded -1 https://bugs.debian.org/nnn

ще променят заглавието на доклад 12345, ще променят нивото му на критичност, описващото съобщение и ще го маркират като препратен.

Заглавки от вида X-Debbugs-нещо

И най-накрая, ако вашата пощенска програма не позволява промяната на заглавките, можете зададете различни заглавки X-Debbugs- като псевдо-заглавки.

Допълнителна информация

Различни адреси за изпращане на докладите (за маловажни проблеми или за проблеми, засягащи повече от един пакет)

Ако даден проблем е маловажен, например правописна грешка в документацията или тривиален проблем при компилиране, променете критичността и изпратете доклада до maintonly@bugs.debian.org вместо на submit@bugs.debian.org. maintonly ще препрати доклада само към отговорника на пакета, без копие до пощенските списъци на системата са следене на проблеми.

Ако изпращате много доклади наведнъж, определено трябва да използвате maintonly@bugs.debian.org, за да не предизвикате излишен трафик в пощенските списъци. Преди да изпратите съобщения за множество подобни проблеми, може да изпратите резюме до debian-bugs-dist.

Ако желаете да съобщите за проблем, който вече е изпратен до отговорника, може да използвате quiet@bugs.debian.org. Докладите, изпратени до quiet@bugs.debian.org няма да бъдат препратени никъде.

Когато използвате различни адреси за изпращане, системата за проследяване на проблеми ще настрои заглавката Reply-To на всички препратени съобщения така, че отговорите да бъдат обработвани по същия начин както първоначалния доклад. Това означава, че например отговорите до maintonly ще отидат при nnn-maintonly@bugs.debian.org вместо при nnn@bugs.debian.org, освен ако някой не промени това ръчно.

Потвърждения

Обикновено системата за проследяване на проблеми връща потвърждения при подаване на нов доклад или изпращане на допълнителна информация към съществуващ доклад. Ако искате да предотвратите изпращането на потвържденията, добавете заглавка или псевдо-заглавка X-Debbugs-No-Ack в изпращаното съобщение. Ако използвате тази заглавка при изпращане на нов доклад, ще се наложи да проверите за номера на доклада в уеб-страницата на системата за следене на грешките.

Тази заглавка няма да потисне потвържденията от контролния адрес control@bugs.debian.org, защото тези потвърждения може да съдържат съобщения за грешки, на които да трябва да се реагира.

Борба с нежелана поща и липсващи съобщения

Системата за проследяван на проблеми използва обширна система от правила, проектирани да спрат нежеланата поща. Въпреки усилията, понякога нормални съобщения са считани за нежелана поща. Ако подозирате, че ваше съобщение е погрешно разпознато като нежелана поща, пишете до owner@bugs.debian.org за съдействие. Друга честа причина за липсващи съобщения е използването на адреси, които съвпадат със списъка на procmail FROM_DAEMON, който включва адреси от вида mail@foobar.com. Ако подозирате, че вашият адрес е спрян поради тази причина, проверете procmailrc(5) и изпратете съобщението наново, от адрес, който не е сред адресите във FROM_DAEMON.

Съобщения за грешки в неизвестни пакети

Ако системата за следене на грешките не разпознава кой е отговорника на съответния пакет, съобщението ще бъде препратено към debian-bugs-dist дори ако е изпратено до maintonly.

Когато изпращате до maintonly@bugs.debian.org или nnn-maintonly@bugs.debian.org трябва да сте сигурни, че съобщението е адресирано до правилния пакет, като поставите точната псевдо-заглавка Package в началото на първоначалния доклад или като използвате услугата control@bugs.debian.org за да прикачите доклада към правилния пакет.

Използване на dpkg за намиране на пакета и версията

Когато използвате reportbug за да докладвате за грешка в някоя команда, например grep, следната команда автоматично ще избере правилния пакет и ще ви даде възможност да опишете проблема: reportbug --file $(which grep)

Може да откриете кой пакет е инсталирал програмата с командата dpkg --search. Версията на пакета може да разберете с dpkg --list или dpkg --status.

Например:

$ which apt-get
/usr/bin/apt-get
$ type apt-get
apt-get is /usr/bin/apt-get
$ dpkg --search /usr/bin/apt-get
 apt: /usr/bin/apt-get
$ dpkg --list apt
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name      Version    Description
+++-==============-==============-============================================
ii apt      0.3.19     Advanced front-end for dpkg
$ dpkg --status apt
Package: apt
Status: install ok installed
Priority: standard
Section: base
Installed-Size: 1391
Maintainer: APT Development Team <deity@lists.debian.org>
Version: 0.3.19
Replaces: deity, libapt-pkg-doc (<< 0.3.7), libapt-pkg-dev (<< 0.3.7)
Provides: libapt-pkg2.7
Depends: libapt-pkg2.7, libc6 (>= 2.1.2), libstdc++2.10
Suggests: dpkg-dev
Conflicts: deity
Description: Advanced front-end for dpkg
 This is Debian's next generation front-end for the dpkg package manager.
 It provides the apt-get utility and APT dselect method that provides a
 simpler, safer way to install and upgrade packages.
 .
 APT features complete installation ordering, multiple source capability
 and several other unique features, see the Users Guide in
 /usr/doc/apt/guide.text.gz

Други полезни команди и пакети

Инструментът querybts, наличен от същия пакет като reportbug, предлага удобен текстово ориентиран интерфейс към системата за проследяване на проблеми.

Потребителите на Emacs могат да се възползват от командата debian-bug, налична в пакета debian-el. Когато бъде извикана с M-x debian-bug, тя предоставя възможност за въвеждане на необходимата информация подобно на reportbug.


Други страници за системата за следене на грешки:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.