Pažnja! Ovaj prijevod je jako zastario, molimo pogledajte original.

Pažnja: Originalni dokument je noviji od ovog prijevoda.

Kako prijaviti bug u Debianu koristeći alat reportbug

Toplo preporučamo korištenje programa reportbug za prijavu bugova u Debianu. Kako bi ga instalirali i pokrenuli, jednostavno pokrenite:

# apt-get install reportbug
$ reportbug

Program će vam olakšati prijavu bugova time što će vas provesti kroz proces prijave buga korak po korak.

Ako imate pitanja na koja interaktivni upiti reportbuga ne mogu riješiti, pogledajte ostatak ove dokumentacije ili pitajte na Debianovoj korisničkoj mailing listi.

Kako prijaviti bug u Debianu koristeći e-mail (također i napredno korištenje reportbuga)

Važne stvari za uočiti prije slanja bug izvještaja

Na koji paket se vaša prijava odnosi?

Morate znati ime paketa za kojeg će se prijaviti vaš bug izvještaj. Pogledajte ovaj primjer za informacije o tome kako pronaći te podatke. (Te podatke ćete koristiti i za provjeru je li vaš bug već prijavljen.)

Ako ne možete ustanoviti paket za koji želite prijaviti bug, molimo pošaljite e-mail na Debianovu korisničku mailing listu i pitajte za savjet.

Ako se vaš problem ne tiče samo jednog paketa nego neke općenite Debianove usluge, postoji nekoliko pseudo-paketa pa i mailing lista koje možete koristiti kako bi nam prenijeli vašu poruku.

Je li isti bug već prijavljen?

Trebate provjeriti je li vaš bug izvještaj već netko drugi prijavio prije nego ga pošaljete. Popisi trenutno ispostavljenih bugova su dostupni putem formulara za pretragu bugova (opcija za pretragu bugova prema paketu).

Ako već postoji bug report s brojem <broj>, svoje komentare trebate poslati slanjem e-maila na adresu <broj>@bugs.debian.org umjesto da prijavljujete novi bug.

Šaljite zasebne izvještaje za različe bugove

Molimo nemojte prijavljivati više nevezanih bugova — posebno onih u različitim paketima — u jednom bug izvještaju.

Nemojte prijavljivati bugove upstream

Ako prijavite bug u Debianu, nemojte sami slati kopiju buga održavateljima originalnog softvera, jer je moguće da bug postoji samo u Debianu. Ako bude potrebno, održavatelj paketa će proslijediti bug uzvodno (eng. "upstream").

Slanje bug izvještaja e-mailom

Možete prijaviti bug u Debianu tako da pošaljete e-mail na submit@bugs.debian.org, koristeći posebno oblikovanje opisano ispod. reportbug (vidi gore) će ispravno oblikovati e-mailove za vas; molim vas koristite ga!

Zaglavlja

Kao i u svakom drugom e-mailu, trebate uključiti jasan, opisan Subject redak u glavnom e-mail zaglavlju. Tema koju zadate će biti korištena kao inicijalni naslov buga u sustavu praćenja, pa molimo pokušajte je učiniti informativnom!

Ako biste željeli poslati vaš bug izvještaj dodatnim primateljima (npr. mailing listama), ne biste trebali koristiti uobičajena e-mail zaglavlja, već drugačiji način, opisan ispod.

Pseudo-zaglavlja

Prvi dio bug izvještaja su tzv. pseudo-zaglavlja koja sadrže informacije o kojem se paketu i verziji radi u bug izvještaju. Prvi redak tijela poruke mora sadržavati pseudo-zaglavlje. On treba glasiti:

Package: <imepaketa>

Zamijenite <imepaketa> imenom paketa koji ima bug.

Drugi redak poruke treba glasiti:

Version: <verzija>

Zamijenite <verzija> točnom verzijom paketa. Molimo nemojte ovdje upisati nikakav tekst osim same verzije, jer sustav praćenja bugova ovisi o ovom polju kako bi utvrdio koja su izdanja Debiana zahvaćena bugom.

Trebate upisati točnu vrijednost na Package redak u pseudo-zaglavlju kako bi sustav praćenja bugova isporučio poruku održavatelju paketa. Pogledajte ovaj primjer za informacije o tome kako pronaći te podatke.

Za ostala ispravna pseudo-zaglavlja, pogledajte Dodatna pseudo-zaglavlja

Tijelo bug izvještaja

Molimo vas da u vaš izvještaj uključite:

Uključite svaki detalj koji se čini relevantnim — vrlo je mala opasnost da učinite svoj izvještaj predugim tako što uključite previše informacija. Ako su malene, molimo uključite sve datoteke koje ste koristili za reproduciranje problema. (Ako su velike, možda ih možete dostaviti putem nekakve javno dostupne web stranice, ako je moguće.)

Za više savjeta o tome kako pomoći razvijateljima riješiti vaš problem, molimo pročitajte "How to Report Bugs Effectively" (kako efikasno prijavljivati bugove).

Primjer bug izvještaja

Bug izvještaj, s zaglavljem e-maila i pseudo-zaglavljem, izgleda ovako nekako:

 To: submit@bugs.debian.org
 From: marljivo@testiranje.linux.hr
 Subject: Hello says `goodbye'

 Package: hello
 Version: 1.3-16

 When I invoke `hello' without arguments from an ordinary shell
 prompt it prints `goodbye', rather than the expected `hello, world'.
 Here is a transcript:

 $ hello
 goodbye
 $ /usr/bin/hello
 goodbye
 $

 I suggest that the output string, in hello.c, be corrected.

 I am using Debian GNU/Linux 2.2, kernel 2.2.17-pre-patch-13
 and libc6 2.1.3-10.

(Sjetite se da je Debian projekt u kojem je glavni jezik engleski, pa ne bi bilo pametno da pošaljete bug izvještaj na hrvatskom :-) -op.prev.)

Slanje kopije bug izvještaja na druge adrese

Nekad je potrebno poslati kopiju bug izvještaja negdje drugdje osim na debian-bugs-dist i održavatelju paketa, gdje se inače šalju.

Ovo možete postići tako da CC:ate svoj bug izvještaj na drugu adresu (adrese), ali onda druge kopije neće imati broj bug izvještaja u Reply-To polju i Subject retku. Kad primatelji odgovore, oni će vjerojatno ostaviti submit@bugs.debian.org među zaglavljima i tako svojom porukom prijaviti novi bug izvještaj. Ovo dovodi do mnogo dupliciranih bug izvještaja.

Pravi način kako ovo učiniti je korištenje X-Debbugs-CC zaglavlja. Dodajte redak kao što je ovaj među zaglavlja svoje poruke:

 X-Debbugs-CC: druga-lista@cosmic.edu

Ovo će uzrokovati to da sustav praćenja bugova pošalje kopiju vašeg izvještaja na adresu (adrese) u X-Debbugs-CC retku kao i na debian-bugs-dist.

Izbjegavajte slanje takvih kopija na adrese drugih bug izvještaja, jer će ih presresti provjere koje sprečavaju e-mail petlje. Ionako nema previše smisla koristiti X-Debbugs-CC za ovo, budući da će broj buga koji ovaj mehanizam dodaje biti zamijenjen novim; umjesto toga, koristite obično CC zaglavlje.

Ova mogućnost se često može korisno kombinirati sa slanjem na quiet — vidi dolje.

Dodatna pseudo-zaglavlja

Severity nivoi

Ako izvještaj govori o posebno ozbiljnom bugu, ili je tek zahtjev za nekom mogućnošću, možete postaviti severity nivo buga kada ga prijavljujete. Ipak, ovo nije nužno, održavatelj paketa će dodijeliti prikladni severity nivo vašem izvještaju i ako to vi ne učinite (ili ako odaberete krivi).

Da bi dodijelili severity nivo, stavite redak sličan sljedećem u pseudo-zaglavlje:

Severity: <severity>

Zamijenite <severity> jednim od dostupnih severity nivoa, opisanih u dokumentaciji za napredne.

Dodjeljivanje oznaka

Možete postaviti oznake na bugu kad ga prijavljujete. Naprimjer, ako uključujete zakrpu (eng. "patch") s izvještajem o bugu, možete htjeti postaviti patch oznaku. Ipak, ovo nije obavezno, razvijatelji će postaviti oznake na vaš izvještaj kako i kada bude prikladno.

Za postavljanje oznaka, stavite redak sličan ovome u pseudo-zaglavlje:

Tags: <oznake>

Zamijenite <oznake> s jednom ili više dostupnih oznaka, opisanih u dokumentaciji za napredne. Dodatne oznake odvojite zarezima i/ili razmacima.

User: <korisnickoime>
Usertags: <usertags>

Zamijenite <usertags> sa jednim ili više usertagova. Višestruke takve oznake odvojite zarezima i/ili razmacima. Ako postavite <korisnickoime>, bit će postavljene oznake zadanog korisnika. Inače će se e-mail adresa pošiljatelja koristiti kao korisničko ime.

Forwarded: foo@example.com

će označiti novoprijavljeni bug kao proslijeđen na foo@example.com. Za detalje pogledajte "Recording that you have passed on a bug report" u dokumentaciji za napredne.

Owner: foo@example.com

će naznačiti da je foo@example.com sada odgovoran za ispravljanje ovog buga. Za detalje pogledajte "Changing bug ownership" u dokumentaciji za razvijatelje.

Source: foopackage

ekvivalentno retku Package: za bugove koji postoje u paketu izvorniku paketa foopackage; za većinu bugova u većini paketa, nećete koristiti ovu opciju.

Konačno, ako vaš MUA ne dopušta uređivanje zaglavlja, možete podesiti razna X-Debbugs- zaglavlja u pseudo-zaglavljima.

Dodatne informacije

Različite prihvatne adrese (minorni ili masovni bug izvještaji)

Ako je bug izvještaj minoran, naprimjer, tipfeler u dokumentaciji ili neki trivijalni problem pri izrađivanju paketa, molimo postavite prikladan severity i pošaljite ga na maintonly@bugs.debian.org umjesto na submit@bugs.debian.org. maintonly će proslijediti izvještaj održavatelju paketa, i neće ga proslijediti na BTS mailing liste.

Ako šaljete puno izvještaja odjednom, svakako trebate koristiti maintonly@bugs.debian.org kako ne bi napravili puno nepotrebnog prometa na BTS mailing listama. Prije slanja puno sličnih bugova biste trebali poslati sažetak na debian-bugs-dist.

Ako želite prijaviti bug u sustav praćenja bugova a on je već poslan održavatelju, možete koristiti quiet@bugs.debian.org. Bugovi poslani na quiet@bugs.debian.org nigdje neće biti proslijeđeni, samo spremljeni.

Kad koristite različite prihvatne adrese, sustav praćenja bugova će postaviti Reply-To svake proslijeđene poruke tako da će odgovori po pretpostavljenoj vrijednosti biti procesuirani kao i originalni izvještaj. To znači da će, naprimjer, odgovori na maintonly ići na nnn-maintonly@bugs.debian.org umjesto na nnn@bugs.debian.org, osim ako se ručno ne preprave, naravno.

Potvrde

Normalno će vam sustav praćenja bugova e-mailom vratiti potvrdu o primitku kad prijavite novi bug ili dodate informacije u postojeći bug. Ako želite potisnuti ove potvrde, uključite X-Debbugs-No-Ack zaglavlje u svoj e-mail (sadržaj zaglavlja nije bitan; ipak, ono mora biti u zaglavlju e-maila a ne u pseudo-zaglavlju skupa s Package poljem). Ako prijavite novi bug s ovim zaglavljem, morat ćete sami naći broj buga putem web sučelja.

Primijetite da ovo zaglavlje neće potisnuti potvrde od control@bugs.debian.org e-mail poslužitelja, budući da te potvrde mogu sadržavati poruke o greškama koje trebaju biti pročitane i zbog kojih može nešto trebati poduzeti.

Bug izvještaji za nepoznate pakete

Ako sustav praćenja bugova ne zna tko je održavatelj relevantnog paketa, izvještaj će biti proslijeđen na debian-bugs-dist čak i ako ste koristili maintonly.

Kad šaljete na maintonly@bugs.debian.org ili nnn-maintonly@bugs.debian.org, trebate provjeriti da je bug izvještaj dodijeljen pravom paketu, tako što stavite pravi Package redak na početak originalnog izvještaja, ili tako da koristite control@bugs.debian.org servis da dodijelite izvještaj ispravnom paketu.

Korištenje dpkga za pronalaženje paketa i verzije za izvještaj

Kada koristite reportbug za prijavu buga u nekoj naredbi, npr. grep, možete automatski pronaći paket na koji se bug treba odnositi i odmah početi pisati bug izvještaj tako da pokrenete: reportbug --file $(which grep)

Također možete saznati koji je paket instalirao neku naredbu koristeći dpkg --search. Verziju paketa kojeg imate instaliranog možete saznati koristeći dpkg --list ili dpkg --status.

Naprimjer:

$ which apt-get
/usr/bin/apt-get
$ type apt-get
apt-get is /usr/bin/apt-get
$ dpkg --search /usr/bin/apt-get
apt: /usr/bin/apt-get
$ dpkg --list apt
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name      Version    Description
+++-==============-==============-============================================
ii apt      0.3.19     Advanced front-end for dpkg
$ dpkg --status apt
Package: apt
Status: install ok installed
Priority: standard
Section: base
Installed-Size: 1391
Maintainer: APT Development Team <deity@lists.debian.org>
Version: 0.3.19
Replaces: deity, libapt-pkg-doc (<< 0.3.7), libapt-pkg-dev (<< 0.3.7)
Provides: libapt-pkg2.7
Depends: libapt-pkg2.7, libc6 (>= 2.1.2), libstdc++2.10
Suggests: dpkg-dev
Conflicts: deity
Description: Advanced front-end for dpkg
 This is Debian's next generation front-end for the dpkg package manager.
 It provides the apt-get utility and APT dselect method that provides a
 simpler, safer way to install and upgrade packages.
 .
 APT features complete installation ordering, multiple source capability
 and several other unique features, see the Users Guide in
 /usr/doc/apt/guide.text.gz

Druge korisne naredbe i paketi

Alat querybts, dostupan iz istog paketa kao i reportbug, pruža zgodno tekstualno sučelje sustavu praćenja bugova.

Korisnici Emacsa također mogu koristiti naredbu debian-bug koju pruža debian-el paket. Kada je pozovete sa M-x debian-bug, pitat će vas sve potrebne informacije slično kao i reportbug.


Druge BTS stranice:


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.