Upozornění! Tento překlad je příliš zastaralý, prohlédněte si prosím originál.

Debian bug tracking system

Debian používá systém sledování chyb (Bug Tracking System, BTS), do kterého se ukládají podrobnosti o chybách, které hlásí jak uživatelé, tak vývojáři. Každé chybě je přiřazeno číslo a dokud se chyba neoznačí jako vyřešená, zůstává mezi otevřenými chybami.

Jak nahlásit chybu v Debianu

V případě, že narazíte na problém v distribuci Debian, instrukce a tipy pro nahlášení chyby naleznete na zvláštní stránce.

Dokumentace k systému hlášení chyb

Prohlížení chybových hlášení přes WWW

Počet všech chyb

Hledat chybu podle čísla:

Výběr chybových hlášení přes WWW

Vybrat chyby


Další omezení výběru může být přidáno po prvním hledání. Pokud je pozdější výběr ve stejné políčku, výsledky jsou skládány logickou funkcí nebo (OR). Pokud je v jiném políčku, výsledky jsou kombinovány logickoku funkcí a (AND).

Platné hodnoty závažnosti jsou critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist, fixed.

Platné štítky jsou patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Zahrnout chyby

Vyloučit chyby

Kategorizovat

Řadit podle

Další volby

 Opakovat sloučené
 Obrátit pořadí chyb
 Obrátit čekající
 Obrátit závažnost
 No Bugs which affect packages

Odeslat

Předchozí dotazy můžete vyvolat také navštívením speciálních URL:

Prohledávání chybových hlášení

Chybová hlášení můžete prohledávat pomocí našeho prohledávače založeného na HyperEstraieru.

Jinou možnost nabízí Google Groups. Chcete-li hledání omezit jen na určité období, můžete využít pokročilé hledání.

Další místa, která umožňují prohledávání chybových hlášení, jsou The Mail Archive.

Další informace

Aktuální seznam chyb kritických pro vydání.

Aktuální seznam pseudobalíčků rozpoznávaných debianím systémem sledování chyb.

K dispozici jsou také zajímavé seznamy:

Poznámka: některé dříve dostupné seznamy chybových hlášení nejsou dostupné kvůli interním problémům programu, který tyto seznamy vytvářel. Za nepříjemnosti se omlouváme.

Hlášení nevyžádané pošty

Systém sledování chyb je často bombardován nevyžádanou poštou. Pro nahlášení nevyžádané pošty v systému sledování chyb prosím vyhledejte konkrétní chybové hlášení podle čísla chyby a ve spodní části stránky kliněte na odkaz tento záznam obsahuje nevyžádanou poštu.


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.