Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Σύστημα Παρακολούθησης σφαλμάτων του Debian

Το Debian διαθέτει ένα σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων (bug tracking system, BTS) στο οποίο καταγράφουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα σφάλματα πο αναφέρονται από τους χρήστες και τους προγραμματιστές/τις προγραμματίστριες. Σε κάθε σφάλμα αποδίδεται ένας αριθμός και κρατείται στο αρχείο μέχρι να σημανθεί ότι έχει αντιμετωπιστεί.

Πώς να αναφέρετε ένα σφάλμα στο Debian

Μια ξεχωριστή σελίδα έχει οδηγίες και συμβουλές για το πώς να αναφέρετε ένα σφάλμα αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη διανομή του Debian.

Τεκμηρίωση του συστήματος παρακολούθησης σφαλμάτων

Βλέποντας αναφορές σφαλμάτων στον Ιστό (WWW)

Bug count for all

Βρείτε ένα σφάλμα από τον αριθμό του:

Επιλέξτε αναφορές σφαλμάτων στον Ιστό

Επιλέξτε σφάλματα


Περισσότερες επιλογές μπορούν να προστεθούν μετά την πρώτη αναζήτηση. Αν μια μεταγενέστερη επιλογή είναι στο ίδιο πεδίο αναζήτησης, τα αποτελέσματα είναι διαζευκτικά (με χρήση του OR). Αν είναι σε διαφορετικά πεδία, τα αποτελέσματα είναι συζευκτικά (με χρήση του AND).

Έγκυρα επίπεδα σοβαρότητας είναι critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist, fixed.

έγκυρα tag είναι patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore .

Συμπερίληψη σφαλμάτων

Αποκλεισμός σφαλμάτων

Κατηγοριοποίηση με χρήση

Κατάταξη με

Διάφορες επιλογές

 Repeat Merged
 Αντίστροφα σφάλματα
 Αντίστροφες εκκρεμότητες
 Αντίστροφη σοβαρότητα
 Δεν υπάρχουν σφάλματα που να επηρεάζουν πακέτα

Υποβολή

Τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν επίσης να γίνουν με επίσκεψη των URL των ακόλουθων φορμών, αντίστοιχα:

Αναζήτηση στις αναφορές σφαλμάτων

Η Ultimate Debian Database (UDD) παρέχει μια μηχανή αναζήτησης για σφάλματα με πολλαπλά κριτήρια.

Ένας άλλος τρόπος αναζήτησης αναφορών σφαλμάτων είναι η χρήση των Ομάδων του Google. Η περίοδος που αφορά η αναζήτηση μπορεί να περιοριστεί χρησιμοποιώντας την επιλογή της προχωρημένης αναζήτησης.

Άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που επιτρέπουν την αναζήτηση για αναφορές σφαλμάτων περιλαμβάνουν το Αρχείο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η τρέχουσα λίστα των Κρίσιμων για την έκδοση (RC) σφαλμάτων.

Η τρέχουσα λίστα των ψευδοπακέτων που αναγνωρίζονται από το σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων.

Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι δείκτες αναφορών σφαλμάτων

Σημείωση: Μερικοί από τους παραπάνω διαθέσιμους δείκτες αναφορών σφαλμάτων δεν είναι διαθέσιμοι εξαιτίας ενδογενών προβλημάτων με το πρόγραμμα που τις παρήγαγε. Ζητούμε συγγνώμη για την ενόχληση.

Αναφορές ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam)

Το σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων λαμβάνει συχνά ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Για να αναφέρετε κάτι τέτοιο βρείτε την αναφορά σφάλματος με βάση τον αριθμό της, και κλικάρετε το μήνυμα "this bug log contains spam" προς το κάτω μέρος.


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.