System śledzenia błędów Debiana

Debian posiada system śledzenia błędów (ang. Bug Tracking System - BTS), w którym zamieszczane są szczegóły błędów zgłaszanych przez użytkowników i rozwijających. Każdy błąd otrzymuje numer i jest przechowywany do momentu usunięcia problemu.

Jak zgłosić błąd dotyczący Debiana

Osobna strona zawiera instrukcje i porady dotyczące zgłaszania błędów, jeśli stwierdziłeś problemy występujące w dystrybucji Debiana.

Dokumentacja systemu śledzenia błędów

Przeglądanie zgłoszeń błędów przez strony www

Liczba błędów we wszystkich pakietach

Znajdź błąd wpisując jego numer:

Wybór stron z raportami o błędach

Wybierz błędy


Więcej sposobów selekcji można dodać po wykonaniu pierwszego przeszukiwania. Jeśli kolejny wybór dotyczy tego samego pola, rezultaty są łączone (argument OR). Jeśli dotyczy innego pola, rezultaty są częścią wspólną (argument AND).

Możliwe poziomy ważności: critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist, fixed.

Możliwe znaczniki (tagi): patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Dołącz błędy

Oprócz błędów

Uporządkowanie

Różne

 Powtórz łączenie
 Odrzuć błędy
 Odrzuć status 'pending'
 Odrzuć ważność
 Bez błędów wpływających na pakiety

Szukaj

Powyższe zapytania można także wykonać przez wpisanie w przeglądarce następujących adresów:

Przeszukiwanie raportów o błędach

The Ultimate Debian Database (UDD) zapewnia wielokryteriową wyszukiwarkę błędów.

Innym sposobem przeszukiwania jest użycie Google Groups.

Alternatywne strony, które pozwalają na wyszukiwanie błędów zawiera Archiwum Poczty.

Informacje dodatkowe

Aktualna lista błędów krytycznych dla wydania (RC).

Dostępna jest aktualna lista pseudo-pakietów rozpoznawanych przez system śledzenia błędów Debiana.

Dostępne są następujące indeksy zgłoszeń:

Uwaga: niektóre z dostępnych kiedyś indeksów nie są już dostępne z powodu błędów w programie, który je generował. Przepraszamy za niedogodność.

Zgłaszanie spamu

Do systemu zgłaszania błędów często dostaje się spam. Aby go zgłosić, znajdź zgłoszenie błędu po numerze i kliknij "this bug log contains spam" (to zgłoszenie zawiera spam) w pobliżu końca strony.


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.