Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Systém sledovania chýb Debianu

Debian má systém na sledovanie chýb (BTS), v ktorom ukladáme podrobnosti o chybách, ktoré našli používatelia a vývojári. Každej chybe je pridelené číslo a záznam sa udržiava, pokým nebude označený, že o chybu sme sa postarali.

Ako ohlásiť chybu v Debiane

Samostatná stránka obsahuje inštrukcie a tipy o tom ako ohlásiť chybu ak narazíte na problém v distribúcii Debian.

Dokumentácia systému na sledovanie chýb

Zobrazovanie hlásení chýb pomocou webu

Počet chýb vo všetkých

Nájsť chybu podľa čísla:

Filtrovanie chybových hlásení na webe

Filtrovať chyby


Ďalšie možnosti možno pridať po prvom filtrovaní. Ak je ďalšia podmienka v už uvedenom poli, na výsledky sa použije logický súčet (OR). Ak je v zatiaľ neuvedenom poli, na výsledky sa použije logický súčin (AND).

Platné závažnosti sú critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist, fixed

Platné štítky sú patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore

Zahrnúť chyby

Vylúčiť chyby

Kategorizovať pomocou

Usporiadať podľa

Rozličné voľby

 Zopakovať zlúčené
 Obrátiť poradie chýb
 Obrátiť poradie čaká sa
 Obrátiť poradie závažnosť
 Žiadne chyby, ktoré ovplyvňujú balíky

Odoslať

Vyššie uvedené požiadavky tiež možno klásť navštívením URL v nasledovných tvaroch

Hľadanie hlásení o chybách

Hlásenia o chybách môžete hľadať pomocou nášho vyhľadávača založeného na HyperEstraier.

Iný spôsob hľadania hlásení o chybách je použiť Google Groups. Obdobie, v ktorom chcete hľadať môžete obmedziť použitím pokročilého vyhľadávania.

Alternatívne stránky, ktoré podporujú vyhľadávanie chýb sú The Mail Archive.

Ďalšie informácie

Aktuálny zoznam Chýb blokujúcich vydanie.

Aktuálny zoznam pseudobalíkov, ktoré Systém na správu chýb Debianu pozná.

Sú dostupné nasledovné zoznamu hlásení chýb:

Pozn.: niektoré z v minulosti dostupných zoznamov chybových hlásení už nie sú dostupné kvôli interným problémom s programom, ktorý ich tvoril. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Hlásenie spamu

Systém na sledovanie chýb často dostáva spam. Spam v systéme na sledovanie chýb nahlásite tak, že nájdete číslo hlásenia chyby a kliknete na odkaz „this bug log contains spam“ dolu na stránke.


Správcovia Debian BTS <owner@bugs.debian.org>

Správa chýb systému Debian
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.