Debians felrapporteringssystem

Debian har ett felrapporteringssystem (ofta hänvisat till som BTS, förkortning av engelskans Bug Tracking System) i vilket detaljer om fel rapporterade av användare och utvecklare arkiveras. Varje fel (bugg) tilldelas ett nummer, och behålls i arkivet till dess att det har markerats som omhändertaget.

Om du stöter på problem med att använda Debiandistributionen har vi skrivit en separat sida om hur du rapporterar ett fel.

Dokumentation för felrapporteringssystemet

Läs felrapporter på webben

Felräkning för alla

Efter referensnummer:

Välj felrapporter på webben

Välj felrapporter


Du kan lägga till fler alternativ efter den första sökningen. Om en ett senare val görs på samma sökfält läggs sökningarna ihop med ELLER. Om de är på olika fält läggs de ihop med OCH.

Giltiga allvarlighetsgrader är critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist, fixed.

Giltiga märken är patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Ta med felrapporter

Uteslut felrapporter

Sortera efter

Diverse alternativ

 Repetera sammanslagna
 Vänd listan
 Vänt vänte-status
 Omvänd allvarlighetsgrad
 Inga fel som påverkar paket

Sänd

Förfrågningarna ovan kan även göras genom att besöka webbadresser på följande format, respektive:

Söka felrapporter

Ultimate Debian Database (UDD) tillhandahåller en multikriterie-sökmotor för felrapporter.

Du kan även söka felrapporter genom att använda Googlegrupper.

Du kan även söka felrapporter på The Mail Archive.

Ytterligare information

Den aktuella listan över utgivningskritiska fel.

Aktuell lista över pseudopaket som är tillgänglig av Debians felrapporteringssystem.

Följande felrapportsindex är tillgängliga:

Obs: vissa av de tidigare tillgängliga felrapportsindexen är för tillfället otillgängliga på grund av interna fel i programmet som genererar dem. Vi beklagar de besvär som kan uppstå.

Skräppostrapportering

Felrapporteringssystemet mottar ofta skräppost. För att rapportera skräppost i felrapporteringssystemet, hitta felrapportens nummer, och klicka på "this bug log contains spam" ("Denna felrapport innehåller skräppost") nära botten.


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.