Debian en CD

Debian en CD

Si voleu obtenir Debian en CD o en memòria usb mireu més avall per a les opcions disponibles. En cas que tingueu algun problema, comproveu les PMF sobre CD de Debian.

Si voleu instal·lar Debian i teniu una connexió a Internet en l'ordinador destí considereu el medi d'instal·lació per xarxa que és una descarrega més curta.

En arquitectures i386 i amd64 totes les imatges de CD/DVD també es poden usar en memòries USB.

Els llançaments oficials en CD estan signats, de manera que podeu verificar que són autèntics.

Debian està disponible per a diverses arquitectures - assegureu-vos que esteu agafant les imatges que coincideixen amb el vostre ordinador! (La majoria de la gent necessitarà imatges per a sistemes «i386», p. ex. Intel.) Un cop heu creat els vostres propis CD podeu estar interessats en el treball artístic per a les cobertes dels CD Debian.

Últim llançament oficial de la versió estable («stable»): 12.6.0.
(Es creen instantànies de la distribució en proves «testing» setmanalment).

La informació sobre problemes coneguts d'instal·lació es pot trobar a la pàgina d'informació de la instal·lació.