Debian på cd

Debian på cd

Om du vill få tag på Debian på cd eller USB, se nedan för tillgängliga möjligheter. Om du har problem, se frågor och svar om Debian-cd.

Om du vill installera Debian på en dator med internetuppkoppling kan du använda media för nätverksinstallation vilket gör nedladdningen mindre.

På i386- och amd64-arkitekturerna kan alla CD/DVD-avbildningar även användas på USB-minnen.

Officiella CD-utgåvor är signerade så att du kan kontrollera att de är äkta.

Debian är tillgängligt för olika datorarkitekturer – se till att du hämtar avbildningar som passar för din dator! (De allra flesta vill ha avbildningar för ”i386”, dvs. Intelsystem.) När du har fått tag på dina Debian-cd-skivor kanske det kan vara intressant med omslagsbilder för skivor med Debian.

Senaste officiella utgåvan av cd-avbildningar för den stabila versionen: 9.4.0.
(Ögonblicksbilder av uttestningsutgåvan skapas varje vecka.)

Information om kända problem i installationsprogrammet finns i installationsinformationen.