Debian trên CD

Debian trên đĩa CD

Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Nếu bạn muốn có được Debian trên đĩa CD hoặc USB, xem các tùy chọn sẵn có dưới đây. Trong trường hợp trục trặc, vui lòng xem lại FAQ về đĩa CD Debian.

Nếu bạn đơn giản chỉ muốn cài Debian và có kết nối Internet trên máy tính đích vui lòng cân nhắc việc Cài đặt qua mạng cái mà chỉ cần tải ảnh nhỏ.

Trên kiến trúc i386 và amd64, mọi ảnh CD/DVD cũng có thể dùng cho đĩa USB.

Các bản phát hành CD chính thức được ký bằng chữ ký điện tử do vậy bạn có thể xác minh xem chúng có đúng không.

Debian sẵn có trên các kiến trúc máy tính khác nhau - để đảm bảo rằng bạn lấy được ảnh phù hợp với máy tính của mình! (Phần lớn mọi người sẽ cần ảnh cho "i386", ví dụ như máy dùng vi xử lý Intel.) Một khi bạn đã tạo xong đĩa các CD của mình, bạn có lẽ sẽ quan tâm đến phần đồ họa cho vỏ đĩa CD Debian.

Bản phát hành chính thức mới nhất của ảnh CD "stable": 12.5.0.
(Snapshots của bản phân phối "testing" được tạo ra hàng tuần.)

Thông tin về các phát hành cài đặt có thể tìm ở trang thông tin cài đặt.