Debian på cd

Hent Debians cd-aftryk med jigdo

Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Jigsaw Download, forkortet jigdo er en båndbreddevenlig måde at distribuere Debians cd-/dvd-filaftryk på.

Hvorfor er jigdo bedre end direkte overførsler?

Fordi det er hurtigere! Af forskellige årsager er der langt færre spejlinger af cd-/dvd-filaftrykkene end der er af det normale Debian-arkiv. Dermed, hvis du henter fra et filspejl med cd-aftryk vil det ikke kun være længere væk fra dig, det vil også være overbelastet, specielt lige efter en udgivelse.

Desuden er nogle former for aftryk ikke tilgængelige som komplette .iso-filer til download, fordi der ikke er plads nok til dem på vores servere.

Selvfølgelig har et normalt Debian-filspejl ikke cd-/-dvd-filaftryk, så hvordan kan jigdo hente dem derfra? jigdo gør det ved at individuelt at hente alle filerne, som er på cd'en/dvd'en. Dernæst samles alle disse filer til én stor fil, som er en nøjagtig kopi af cd-/dvd-filaftrykket. Dog sker alt dette i baggrunden - alt hvad du behøver at gøre, er at fortælle overførselsværktøjet placeringen af den .jigdo-fil, den skal behandle.

Flere oplysninger er tilgængelige fra jigdo-hjemmesiden. Frivillige til at hjælpe med udviklingen af jigdo er altid velkomne!

Hvordan man henter et cd-aftryk med jigdo

For en detaljeret, trinvis beskrivelse af denne fremgangsmåde, se Debians jigdo-miniguide. Denne guide (HOWTO) beskriver også jigdos avancerede funktioner, så som opgradering af en ældre udgave af cd-/dvd-filaftrykket til den aktuelle version (ved kun at hente hvad der er ændret, ikke et helt nyt filaftryk).

Når du har hentet cd-/dvd-filaftrykkene og brændt dem på cd'er/dvd'er, så sørg for at kigge på de detaljerede oplysninger om installationsprocedure.

Hvis du vil have et kig på prototypen af det grafiske program til administrering af overførsler, eller nogle eksperimentelle binære filer til Windows, så besøg jigdos hjemmeside. Tilbud om hjælp til udviklingen af jigdo er altid velkomne!

Officielle jigdo-filer til udgaven stable

Officielle cd-aftryk

Blu-ray

Sørg for at have kigget i dokumentationen før du installerer. Læser du kun ét dokuement før installeringen, se læs vores Installation Howto, en hurtig gennemgang af installeringsprocessen. Andre nyttig dokumentation er:

Officielle jigdo-filer til distributionen testing


Gennemsøg indholdet af cd-aftryk

Hvilke cd-/dvd-aftryk indeholder en bestemt fil? Nedenfor kan du gennemsøge listerne over filer indeholdt i et bredt udvalg af Debian-cd og dvd-aftryk. Du kan skrive flere ord, hvert ord skal svare til en delstreng af filnavnet. Tilføj fx _i386 for at begrænse resultaterne til en bestemt arkitektur. Tilføj _all for at se pakker der er identiske på tværs af arkitekturer.

Hvilke filer er indeholdt i hvilket aftryk? Hvis du har brug for en liste over alle filer som en bestemt Debian-cd/-dvd indeholder, så kig blot i aftrykkets tilsvarende list.gz-fil på cdimage.debian.org.


Ofte stillede spørgsmål med besvarelser

Hvordan får jeg jigdo til at bruge min proxy?

Hent filen ~/.jigdo-lite (eller Windows-versionen jigdo-lite-settings.txt) ind i en teksteditor og find linien som begynder med wgetOpts. Følgende parametre kan føjes til linien:

-e ftp_proxy=http://LOCAL-PROXY:PORT/
-e http_proxy=http://LOCAL-PROXY:PORT/
--proxy-user=USER
--proxy-passwd=PASSWORD

Naturligvis skal de korrekte værdier til din proxyserver indsættes. De sidste to parametre er kun nødvendige hvis din proxy bruger autentificering ved hjælp af adgangskode. Parametrene skal føjes til slutningen af wgetOpts-linien, før det sidste '-tegn. Alle parametre skal være på én linie.

Alternativt kan man under Linux også anvende environment-variablerne ftp_proxy og http_proxy, for eksempel i filen /etc/environment eller ~/.bashrc.

Skriiig! Skriptet stopper med en fejl - har jeg overført alle de megabyte til ingen verdens nytte?!

Dette burde selvfølgelig Ikke Ske(tm), men af forskellige grunde kan du ende med at en stor .iso.tmp-fil allerede er blevet genereret og jigdo-lite lader til at have problemer, og bliver ved med at bede dig om at prøve at genstarte overførslen. Der er flere forskellige ting man kan gøre i denne situation: