Debian op CD

Debian cd-images downloaden met jigdo

Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel jigdo, is een bandbreedtevriendelijke manier voor het verspreiden van Debian cd/dvd-images.

Waarom jigdo beter is dan een directe download

Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder spiegelservers voor de cd/dvd-images dan voor het "normale" Debian archief. Daarom zijn de cd-image-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en zwaarder belast, met name vlak nadat er een nieuwe versie van Debian is uitgebracht.

Verder, zijn sommige types images niet beschikbaar als volledige .iso-downloads omdat er niet genoeg plaats is op onze servers om ze te hosten.

Een "normale" Debian-spiegelserver bevat uiteraard geen cd/dvd-images, maar hoe kan jigdo ze dan daarvan downloaden? Jigdo slaagt daarin door alle bestanden te downloaden die op de cd/dvd staan. Vervolgens worden die bestanden samengevoegd tot één groot bestand, dat een exacte kopie is van een cd/dvd-image. Dit gebeurt echter allemaal achter de schermen. Het enige dat u hoeft te doen, is het downloadprogramma de locatie op te geven van een ".jigdo"-bestand dat het moet verwerken.

Meer informatie is beschikbaar op de jigdo-website. Vrijwilligers die willen meewerken aan de ontwikkeling van jigdo zijn altijd welkom!

Hoe een image downloaden met jigdo

Voor een gedetailleerde, stap-voor-stap beschrijving van dit proces, kunt u eens kijken naar de Debian jigdo mini-HOWTO. De HOWTO legt ook jigdo's meer geavanceerde mogelijkheden uit, zoals een oudere versie van een cd/dvd-image opwaarderen naar de huidige versie (door enkel te downloaden wat er gewijzigd werd, niet de volledige nieuwe image).

Als u klaar bent met het downloaden en het op cd/dvd branden van de images, bekijk dan zeker de uitgebreide uitleg over het installatieproces.

Officiële images

Officiële jigdo-bestanden voor de stable (stabiele) release

Blu-ray

Bekijk zeker ook de documentatie voor u een installatie begint. Als u zich beperkt tot één document, lees dan onze Installatie Howto, een kort overzicht van het installatieproces. Andere nuttige documentatie:

Officiële jigdo-bestanden voor de testing (test) distributie


Zoekresultaten van cd-images

Welk cd/dvd-image bevat een bepaald bestand? Hieronder kunt u de bestandslijsten in diverse cd/dvd-images van Debian doorzoeken. U kunt meerdere woorden opgeven, elk woord moet overeenkomen met een substring van de bestandsnaam. Voeg bijv. "_i386" toe om de resultaten te beperken tot een bepaalde architectuur. Voeg "_all" toe om pakketten te zien die identiek zijn voor alle architecturen.

Welke bestanden staan in een bepaald image? Als u een lijst nodig heeft van alle bestanden die op een bepaalde Debian cd/dvd staan, kijk dan in het bijbehorende list.gz-bestand op cdimage.debian.org.


Veel gestelde/beantwoorde vragen

Hoe laat ik jigdo gebruik maken van mijn proxy?

Open het bestand ~/.jigdo-lite (of jigdo-lite-settings.txt voor de Windows versie) in een teksteditor en zoek de regel die begint met "wgetOpts". De volgende opties kunnen worden toegevoegd aan die regel:

-e ftp_proxy=http://LOKALE-PROXY:POORT/
-e http_proxy=http://LOKALE-PROXY:POORT/
--proxy-user=GEBRUIKER
--proxy-passwd=WACHTWOORD

Uiteraard moet u hierbij de juiste waarden voor uw proxyserver invullen. De laatste twee opties zijn alleen nodig als uw proxy wachtwoordauthenticatie gebruikt. De opties moeten aan het einde van de wgetOpts regel worden toegevoegd voor het laatste '-teken. Alle opties moeten op één regel staan.

Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de omgevingsvariabelen ftp_proxy en http_proxy te gebruiken, bijvoorbeeld in het bestand /etc/environment of in ~/.bashrc.

Aargh! Het script stopt met een foutmelding - heb ik al die megabytes voor niks gedownload?

Natuurlijk hoort dit niet te gebeuren, maar om verschillende redenen kunt u in een situatie geraken waarin er wel al een groot ".iso.tmp"-bestand aangemaakt is en jigdo-lite problemen krijgt waarna het u herhaaldelijk vertelt om de download opnieuw te starten. Er zijn verschillende dingen die u in dit geval kunt proberen: