Debian na CD

Sťahovanie obrazov CD Debianu pomocou jigdo

Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Jigsaw Download, alebo skrátene jigdo, je v budúcnosti myslené ako hlavný spôsob distribúcie obrazov CD Debianu. Momentálne systém funguje, ale nie je veľmi pohodlný na používanie, keďže sťahovacia aplikácia nie je úplne dokončená.

Prečo je jigdo lepšie ako priame sťahovanie

Pretože je rýchlejšie! Z rôznych dôvodov je menej zrkadiel obrazov CD ako zrkadiel normálneho archívu Debianu. To má za následok, že ak sťahujete obraz CD zo zrkadla, môže byť nie len ďalej od vás, ale tiež vyťažené, a hlavne hneď po nových vydaniach.

Naviac niektoré typy obrazov nie sú k dispozícii ako kompletné .iso súbory, pretože nemáme dostatok miesta na serveroch.

Samozrejme, normálne zrkadlo Debianu neobsahuje obrazy CD, takže ako ich môže jigdo stiahnuť? jigdo to dokáže tak, že stiahne jednotlivo všetky súbory ktoré majú byť na CD. V ďalšom kroku všetky tieto súbory spojí do jedného veľkého súboru, ktorý je presnou kópiou obrazu CD. Toto všetko sa deje za oponou - všetko čo musíte urobiť vy je dať programu jigdo umiestnenie súboru .jigdo na spracovanie.

Viac informácii nájdete na domovskej stránke jigdo. Dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť s vývojom jigdo sú vždy vítaní!

Ako stiahnuť obraz pomocou jigdo

Podrobný popis celého procesu nájdete na stránke Debian jigdo mini-HOWTO. HOWTO tiež vysvetľuje pokročilé možnosti jigdo, ako napríklad obnovu starších verzií obrazov CD na aktuálnu verziu (stiahnutím len zmien, nie celého obrazu).

Po tom čo stiahnete obrazy a zapíšete ich na CD si určite pozrite podrobné informácie o procese inštalácie.

Oficiálne obrazy

Oficiálne súbory jigdo pre stabilné vydanie

Blu-ray

Pred inštaláciou sa pozrite do dokumentácie. Ak pred inštaláciou čítate obyčajne len jeden dokument, prečítajte si Návod na inštaláciu, rýchleho sprievodcu procesom inštalácie. Ďalšia užitočná dokumentácia:

Oficiálne súbory jigdo pre testovacie vydanie


Prehľadávanie obsahu obrazov CD

Ktorý obraz CD/DVD obsahuje daný súbor? Tu môžete vyhľadávať v zoznamoch súborov obsiahnutých v širokej škále obrazov CD/DVD Debianu. Môžete vložiť niekoľko slov, pričom každé slovo musí byť časťou názvu súboru. Vložte napríklad _i386 na obmedzenie vyhľadávania na konkrétnu architektúru alebo _all aby ste videli balíky ktoré sú identické pre všetky architektúry.

Ktoré súbory sa nachádzajú v danom obraze? Ak potrebujete zoznam všetkých súborov ktoré daný obraz Debian CD/DVD obsahuje, vyhľadajte príslušný súbor list.gz ns stránke cdimage.debian.org.


Často kladené/zodpovedané otázky (FAQ)

Ako presvedčím jigdo aby používal moju proxy?

Otvorte súbor ~/.jigdo-lite (alebo jigdo-lite-settings.txt vo verzii pre Windows) v textovom editore a nájdite riadok ktorý začína textom wgetOpts. Na príkazovom riadku môžete zadať nasledovné voľby:

-e ftp_proxy=http://LOCAL-PROXY:PORT/
-e http_proxy=http://LOCAL-PROXY:PORT/
--proxy-user=USER
--proxy-passwd=PASSWORD

Samozrejme použite skutočné hodnoty pre váš proxy server. Posledné dve voľby sú nutné len v prípade, že váš proxy využíva autentifikáciu prostredníctvom mena a hesla. Voľby musíte zaradiť na koniec riadka wgetOpts pred uzatvárací znak '. Všetky voľby musia byť na jednom riadku.

Druhý spôsob pod systémom Linux je nastaviť premenné prostredia ftp_proxy a http_proxy, napríklad v súbore /etc/environment alebo ~/.bashrc.

Aaach! Skript skončil chybou - sťahoval som všetko zbytočne?!

Samozrejme toto by sa „Nemalo Stať(tm)“, ale z rôznych dôvodov sa môžete dostať do situácie kedy vám zostane veľký súbor .iso.tmp a bude sa zdať, že jigdo-lite má problémy, opakovane tvrdiac že máte skúsiť sťahovanie znova. V takom prípade existuje niekoľko možných riešení: