Debian på cd

Hämta Debian-cd-avbildningar med jigdo

Jigsaw Download (ungefär pusselhämtning), förkortat jigdo, är ett sätt att distribuera Debian CD/DVD-avbildningar som inte så påfrestande på din bandbredd.

Varför är jigdo bättre än direkta överföringar?

Därför att det är snabbare! Av olika orsaker finns det betydligt färre speglar av cd/dvd-avbildningarna än för det ”vanliga” Debianarkivet. Om du hämtar från cd-avbildningsspeglar kommer därmed den inte bara att vara längre från dig, den kommer även att vara överbelastad, speciellt efter att en ny utgåva släppts.

Dessutom finns inte vissa typer av avbildningar som kompletta .iso-filer eftersom vi inte har tillräckligt med utrymme på våra servrar för att lagra dem.

Naturligtvis har inte en ”normal” Debianspegel cd/dvd-avbildningar, så hur kan jigdo hämta dem där? Jigdo gör detta genom att hämta alla filer som finns på cd:n/dvd:n individuellt. I nästa steg byggs alla dessa filer ihop till en enda stor fil, som är en exakt kopia av cd/dvd-avbildningen. Allt detta sker dock i bakgrunden – allt du behöver göra är att tala om för hämtningsverktyget var ”.jigdo”-filen som skall användas finns.

Ytterligare information finns på jigdos webbsida. Frivilliga som kan hjälpa till med utvecklingen av jigdo är alltid välkomna!

Hur man hämtar en avbildning med jigdo

För detaljerad steg-för-steg-information om hur detta fungerar, se Debians mini-HOWTO för jigdo. Dokumentet beskriver även jigdos avancerade funktioner, som att uppgradera äldre versioner av en cd/dvd-avbildning till den aktuella versionen (genom att endast hämta det som har ändras, inte hela den nya avbildningen).

När du väl har hämtat avbildningarna och skrivit ned dem till cd bör du läsa de detaljerade instruktionerna om installationsprocessen.

Officiella avbildningar

Officiella jigdo-filer för den stabila utgåvan

Blu-ray

Se till att läsa dokumentationen innan du installerar. Om du bara tänker läsa ett dokument innan du installerar, se vår installationshjälp, en snabb genomgång av installationsprocessen. Dessutom finns följande nyttiga dokumentation:

Officiella jigdo-filer för uttestnings-utgåvan


Sök i innehållet i CD-avbildningar

Vilken cd-/dvd-avbildning innehåller en specifik fil? Nedan kan du söka i filförteckningen i en mängd olika CD/DVD-avbildningar. Du kan ange flera ord, varje ord måste stämma mot en delsträng i filnamnet. Du kan t.ex lägga till ”_i386” för att begränsa resultaten till en viss arkitektur. Lägg till ”_all” för att se paket som är identiska för alla arkitekturer.

Vilka filer ingår i en specifik avbildning? Om du behöver en förteckning över samtliga filer en specifik Debian CD/DVD innehåller, kolla på avbildningens motsvarande list.gz-fil på cdimage.debian.org.


Ofta ställda och besvarade frågor

Hur får jag jigdo att använda min mellanserver (proxy)?

Öppna filen ~/.jigdo-lite (eller jigdo-lite-settings.txt för Windowsversionen) i ett textredigeringsprogram och leta på raden som börjar med ”wgetOpts”. Följande flaggor kan läggas till på denna rad:

-e ftp_proxy=http://LOKAL-MELLANSERVER:PORT/
-e http_proxy=http://LOKAL-MELLANSERVER:PORT/
--proxy-user=ANVÄNDARE
--proxy-passwd=LÖSENORD

Du skall självklart skriva dit riktiga värden för din mellanserver. De sista två flaggorna är endast nödvändiga om mellanservern kräver lösenordsautentisering. Flaggorna måste läggas till i slutet av wgetOpts-raden, före det avslutande '-tecknet. Alla flaggor måste skrivas på samma rad.

Alternativt kan du under Linux även ange miljövariablerna http_proxy och ftp_proxy, till exempel i filen /etc/environment eller ~/.bashrc.

Blä! Skriptet stannar med ett fel – har jag hämtat alla dessa megabyte till ingen nytta?!

Detta skall naturligtvis Inte Hända(tm), men av olika orsaker kan du hamna i en situation där du har en stor ”.iso.tmp”-fil som redan har genererats och jigdo-lite verkar ha problem och talar vid upprepade tillfällen om för dig att försöka återstarta överföringen. Det finns flera saker att testa i detta fall: