Debian på cd

Live-avbildningar

En live-installeringsavbildning innehåller ett Debiansystem som kan starta utan att modifiera några filer på hårddisken, och tillåter även installation av Debian från avbildningens innehåll.

Passar en live-avbildning för mig? Här är några saker att överväga som kan hjälpa dig att bestämma dig.

Följande live-installationsavbildningar finns tillgängliga för hämtning:

Officiella live-installationsavbildningar för den stabila utgåvan

Dessa avbildningar erbjuds i flera varianter, i olika storlekar enligt ovan, och är lämpliga för att prova ett Debiansystem bestående av en vald standarduppsättning paket och sedan installera det från samma media.

DVD/USB (via BitTorrent)

Hybrid-ISO-avbildningsfiler lämpliga för skrivning till dvd-r(w)-media och usb-pinnar av lämplig storlek. Om du kan använda dig av BitTorrent, gör gärna det eftersom det minskar belastningen på våra servrar.

DVD/USB

Hybrid-ISO-avbildningsfiler lämpliga för skrivning till dvd-r(w)-media och usb-pinnar av lämplig storlek:

För information om vad dessa filer är och hur de används, se vår FAQ.

Om du avser att installera Debian från den hämtade live-avbildningen, säkerställ att du har tatt en titt på den detaljerade informationen om installationsprocessen.

Besök sidan för Debian Live Project för mer information om Debian Live-systemet som tillhandahålls av dessa avbildningar.

Inofficiella CD-/DVD-avbildningar med icke-fri firmware (fastprogramvara) inkluderad

Om någon av hårdvaran i ditt system kräver att icke-fria fastprogram (firmware) läses in tillsammans med drivrutinen kan du använda en av tarbollarna med vanliga fastprogrampaket eller hämta en inofficiell avbildning som inkluderar dessa icke-fria fastprogram. Instruktioner om hur du använder tarbollarna och allmän information om hur du läser in fastprogram under en installation kan hittas i Installationsguiden.

inofficiella installationsavbildningar för stabila utgåvan med fastprogram inkluderade